CURS DE MEDITACIÓ TAOISTA 

Dissabte 3 de Juny 2023 (16:30 - 19:30)

Apte per a tots els nivells!!

CURSO DE MEDITACIÓN TAOÍSTA 

Sábado 3 de Junio 2023 (16:30 - 19:30)

Apto a todos los niveles!

CURS DE FORMACIÓ DE PROFESSORS DE QIGONG (TXI-KUNG)

PRESENCIAL I ONLINE

Presentació

El QiGong (pronunciat Txi-kung) es traduït com a “entrenament en l’energia Qi” i està basat en un conjunt d’exercicis i sistemes, en el marc de la cultura tradicional Xina, la finalitat dels quals és enfortir la salut a través de l’energia interna Qi (chi) per prevenir malalties i aconseguir un estat de benestar físic i mental.

CURSO FORMACIÓN DE PROFESORES EN QIGONG  2022 / 2023

PRESENCIAL Y ONLINE

Presentación.

El QiGong (pronunciado Chikung) es traducido como “entrenamiento en la energía Qi” y está basado en un conjunto de ejercicios y sistemas, en el marco de la cultura tradicional China, cuya finalidad es la de fortalecer la salud a través de la energía interna Qi (chi) para prevenir enfermedades y alcanzar un estado de bienestar físico y mental.

CURSO FORMACIÓN DE PROFESORES EN TAIJIQUAN (TAI CHI CHUAN)

FORMATO  ONLINE

El arte del Tai Chi Chuan (Taijiquan), está compuesto por una extensa gama de ejercicios físicos y mentales destinados al fortalecimiento de la salud, al equilibrio interior y al aprendizaje de un arte marcial interno.

CURS DE FORMACIÓ DE PROFESSORS/ES TAIJIQUAN (Tai Txi Chuan) 

FORMAT ONLINE

Presentación

L'art del Tai Txi Txuan (Taijiquan) está constituit per una amplia gama de exercicis físics i mentals destinats a enfortir la salut, l'equibri intern i per el aprenentatge del art marcial.

El sistema que ensenyem és l'escola Yang de Tai Txi Txuan (Taijiquan) , una de les mes esteses pel món gràcies als seus moviments accesibles a totes les condicions i edats.

El següent article va ser escrit pel mestre Michael Chung de QiGong (Txikung), a qui vaig conèixer el 1992, a la ciutat de Taipei (Taiwan), on vaig aprendre el sistema de QiGong del Núvol Porpra “Dze Iuan”.

“Bruce Lee va perseguir durant tota la seva vida la perfecció, fins a tal punt que va esgotar la seva energia vital. Si hom no sap equilibrar i preservar la seva energia Qi (Txi), mai aconseguirà fer alguna cosa en aquest món sense que perjudiqui la seva salut”.

El siguiente artículo fue escrito por el maestro Michael Chung de QiGong (Chikung), a quien conocí en 1992, en la ciudad de Taipei (Taiwan), donde  aprendí el sistema de QiGong de la Nube Púrpura “Dze Yuan”.

“Bruce Lee persiguió durante toda su vida la perfección, hasta tal punto, que agotó su energía vital. Si uno no sabe equilibrar y preservar su energía Qi (Chi), nunca conseguirá hacer algo en este mundo sin que dañe su salud”.

Pàgina 1 de 5